Mốc thời gian năm học 2021-2022 của Hà Nội

Thứ Tư, 18-08-2021 08:25

Theo Khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 của TP Hà Nội, năm học mới sẽ bắt đầu từ 1/9/2021 và kết thúc vào 31/5/2022.  

Mốc thời gian năm học 2021-2022 của Hà Nội -0

LÊ HÀ - ĐIỀN NAM