Đại học Johns Hopkins lần đầu tiên lọt Top 10 Bảng xếp hạng WSJ/THE College Rankings

Thứ Năm, 07-10-2021, 15:55
Đại học Johns Hopkins.

Mới đây, Tờ Wall Street Journal và tổ chức xếp hạng giáo dục Times Higher Education (THE) công bố 10 trường đại học hàng đầu trong Bảng xếp hạng các trường đại học và cao đẳng đặt sinh viên là trung tâm (WSJ/THE College Rankings). Bảng xếp hạng dựa trên kết quả khảo sát sinh viên của THE, được đánh giá trên 18 tiêu chí thuộc 4 lĩnh vực: Tài nguyên, Tương tác, Kết quả và môi trường.

Đại học Johns Hopkins lần đầu tiên lọt Top 10 Bảng xếp hạng WSJ/THE College Rankings -0
 
 
Đại học Johns Hopkins lần đầu tiên lọt vào Top 10 bảng xếp hạng WSJ/THE College Rankings -0
 
NGỌC DIỆP