Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở giáo dục mầm non

Thứ Năm, 23-12-2021 09:18

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn số 5969/BGDĐT-GDMN gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo về việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.jpg -0
 
NGỌC DIỆP