[Infographic] Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 của Hà Nội

Thứ Bảy, 22-08-2020 10:53

Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 3635/QĐ-UBND ngày 19-8-2020 ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội.

infographic_kehoach-1598068523847.jpg
LÊ HÀ - ĐỨC TRUNG