Cần đánh giá toàn diện hơn đề án thu phí phương tiện vào nội đô Hà Nội

Thứ Hai, 15-11-2021, 16:04
Hà Nội yêu cầu đề án thu phí vào nội đô phải đánh giá toàn diện hơn để hiệu quả, giảm ùn tắc.

Liên quan đến đề án thu phí phương tiện vào nội đô Hà Nội, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết, đề án chưa được trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố vào tháng 12/2021. Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản nêu rõ, việc xem xét, phê duyệt đề án vào thời điểm hiện nay là chưa phù hợp, chưa bảo đảm đầy đủ, toàn diện các điều kiện thực hiện.

Do đó, thành phố giao Sở Giao thông vận tải Hà Nội cùng đơn vị tư vấn và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện tác động của đề án đến xã hội, người dân, bảo đảm chặt chẽ các điều kiện về pháp lý theo quy định của pháp luật và thời điểm phù hợp; thận trọng đề xuất các phương án, giải pháp. Đồng thời, nghiên cứu, làm rõ các nội dung về thời điểm áp dụng thu phí để bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, tránh những vướng mắc về sau; kinh phí dự kiến đầu tư các trạm thu phí là nguồn vốn trong hay ngoài ngân sách và cơ chế tài chính khi thu, nộp phí.

Sở Giao thông vận tải Hà Nội cũng được yêu cầu nghiên cứu kỹ phạm vi áp dụng, đề xuất thí điểm theo từng bước, trước mắt là khu vực hẹp, trên cơ sở đó, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm và mở rộng theo lộ trình; tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức chính trị - xã hội, sở, ngành...

QUỐC TOẢN