Giáo sư về Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa công tác được hỗ trợ 1,3 tỷ đồng

NDO -

Theo chính sách tại Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa 18, giáo sư về Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa công tác được hỗ trợ 1,3 tỷ đồng.

Bác sĩ động viên bệnh nhân bình phục sau điều trị.
Bác sĩ động viên bệnh nhân bình phục sau điều trị.

Cũng theo chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút đào tạo cán bộ, giảng viên Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tại Nghị quyết nêu trên, ngoài hỗ trợ hoạt động của phân hiệu để đào tạo hơn 5.000 sinh viên, mức 20 triệu đồng/sinh viên/năm, giai đoạn 2022-2026 theo phân kỳ quy mô đào tạo; Phó giáo sư được hỗ trợ 800 triệu đồng; Tiến sĩ được hỗ trợ 400 triệu đồng; Bác sĩ nội trú 300 triệu đồng; Thạc sĩ 200 triệu đồng khi về công tác tại Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa.

Với bác sĩ trúng tuyển các khóa đào tạo, cam kết công tác tại Phân hiệu Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa được hỗ trợ 3 năm với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/năm.

Thời gian thực hiện chính sách từ ngày 1/1/2022 đến 31/12/2026.