Giao ban ngành tuyên giáo các cụm Đông Nam Bộ, Tây Bắc, miền núi phía bắc và Bắc Trung Bộ

Ngày 1-7, tại tỉnh Tây Ninh, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm 2016 cụm 10 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng biểu dương những kết quả đạt được của ngành tuyên giáo các địa phương trong cụm, đồng thời chỉ ra một số hạn chế: công tác tham mưu chỉ đạo, xử lý liên quan đến công tác tuyên giáo còn chậm, chất lượng chưa cao; cơ chế chỉ đạo quản lý báo chí chưa chặt chẽ, còn sơ suất về nghiệp vụ; phương thức công tác tuyên giáo chưa thật sự đáp ứng yêu cầu của cuộc sống...

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, trong thời gian tới, ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố trong cụm quan tâm tham mưu việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xây dựng chương trình hành động của ban tuyên giáo cấp tỉnh, huyện. Các ban tuyên giáo xây dựng nghị quyết của ngành mình, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tỉnh, thành phố phải làm tốt cơ chế phát ngôn, chủ động trong cung cấp thông tin cho báo chí, tạo điều kiện để báo chí hoạt động một cách tốt nhất và thực hiện nghiêm các quy định đã có về quản lý báo chí. Củng cố bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên giáo, luôn xác định tinh thần trực chiến trên mặt trận tư tưởng của Đảng, khắc phục tư duy hành chính, thụ động, đối phó, xa rời thực tế, ngại đối phó với khó khăn. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo và hết sức mẫn cảm chính trị trước những diễn biến, cả những tình huống có tính đột biến, từ đó tham mưu đúng và trúng những giải pháp xử lý các vấn đề mới, khó, phức tạp…

* Cùng ngày, tại Yên Bái, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm 2016 cụm các tỉnh Tây Bắc, miền núi phía bắc và Bắc Trung Bộ. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì.

Các đại biểu dự hội nghị đã tham luận, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyên giáo trong thời gian tới. Theo đó, ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố trong cụm tiếp tục tham mưu, khẩn trương hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, gắn với nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; nắm bắt dư luận xã hội, chủ động dự báo tình hình, có biện pháp tham mưu giải quyết các vấn đề nóng, điểm nóng; tuyên truyền phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng sống của đồng bào các dân tộc miền núi...; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.