Giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tỉnh miền trung - Tây Nguyên

NDO -

Chiều 29/6, tại Quảng Ngãi, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tỉnh khu vực miền trung-Tây Nguyên. 

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy 9 tỉnh khu vực miền trung-Tây Nguyên.

Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tỉnh miền Trung- Tây Nguyên -0
Quang cảnh hội nghị. 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy trong khu vực đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy các cấp, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đó là, tiếp tục tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; tập trung tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4, 5 khóa XIII gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, đơn vị. Kịp thời quán triệt, triển khai các văn bản mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác năm 2022.

Hoàn thành việc tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2021 bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, nghiêm túc, khách quan, theo quy định. Chủ động, tích cực trong triển khai công tác quy hoạch cán bộ, hoàn thành quy hoạch cấp cơ sở, cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ ở cấp huyện, hiện đang tập trung hoàn thành cấp tỉnh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong các vùng nông thôn, đồng bào dân tộc, đồng bào có đạo, vùng biên giới, khu vực doanh nghiệp tư nhân; hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với nâng cao kết nạp đảng viên. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác của toàn ngành.

Bên cạnh những mặt đạt được, báo cáo chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm như: Công tác quy hoạch cán bộ triển khai thực hiện ở một số địa phương, đơn vị còn chậm, vẫn còn một số địa phương chưa hoàn thành xong quy hoạch cán bộ ở cấp huyện.

Công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số mặt của công tác tổ chức xây dựng Đảng chất lượng chưa cao; việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số chi bộ, đảng bộ cơ sở còn hiện tượng nể nang, né tránh; việc đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn chưa thực chất.

Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số nơi còn hạn chế. Việc sinh hoạt chi bộ ở những nơi có đông đảng viên còn gặp khó khăn, sinh hoạt chuyên đề còn ít, hiệu quả chưa cao. Công tác phát triển đảng viên và quản lý đảng viên có mặt còn khó khăn, hạn chế…

Hội nghị xác định, từ nay đến cuối năm, trong bối cảnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện, Ban Tổ chức các Tỉnh ủy trong khu vực tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, triển khai thực hiện hoàn thành Chương trình công tác năm 2022 bảo đảm tiến độ, chất lượng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm, về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, công tác tổ chức đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng…

Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tỉnh miền Trung- Tây Nguyên -0
 Các đại biểu phản ánh những bất cập trong quá trình thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã giới thiệu một số mô hình hay, cách làm hiệu quả của Đảng bộ tại các địa phương, các giải pháp thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian tới. Đồng thời, thẳng thắn trao đổi, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện và kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề về công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ trẻ; quản lý biên chế; mở rộng độ tuổi, chế độ chính sách cho cán bộ Đoàn…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, ghi nhận, đánh giá cao sự sáng tạo với nhiều cách làm mới, kinh nghiệm hay của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 9 tỉnh khu vực miền trung-Tây Nguyên trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nhất là việc cụ thể hóa các văn bản của Trung ương và triển khai thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm. Đồng thời, chia sẻ trách nhiệm nặng nề với đội ngũ những người làm công tác xây dựng Đảng trong tình hình dịch bệnh, những phát sinh trong thực tiễn nhưng công việc vẫn thông suốt, liên tục không gián đoạn, bảo đảm yêu cầu của Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh: Nhiệm vụ của người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng là phức tạp, yêu cầu cao, đòi hỏi sự thận trọng, chặt chẽ và hiệu quả. Do vậy, cán bộ cần có độ nhạy cảm, vì nếu công tác tham mưu không chính xác, hiệu quả không cao, không bảo đảm quy định của Đảng thì ít nhiều cũng sẽ để lại hậu quả.

Để thực tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các Ban Tổ chức Tỉnh ủy 9 tỉnh khu vực miền trung-Tây Nguyên cần nghiên cứu thật kỹ văn bản của Đảng. Từ đó, nâng cao năng lực cụ thể hóa văn bản để tham mưu công tác tổ chức xây dựng Đảng cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bảo đảm kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định để tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng trên địa bàn tỉnh. Chủ động công tác kiểm tra, giám sát công tác tổ chức và cán bộ, tiếp tục rà soát, quy hoạch chức danh lãnh đạo, quan tâm công tác phát triển đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phân bổ biên chế không cào bằng, máy móc…