Giá xăng tăng hơn 330 đồng/lít

NDO -

Từ 15 giờ chiều 4/5, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 442 đồng/lít, xăng E5 RON 92 tăng 334 đồng/lít; giá dầu diesel 0.05S tăng 171 đồng/lít; dầu hỏa được giữ nguyên so với giá bán lẻ hiện hành; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 240 đồng/kg.

Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT
Ảnh minh họa: THÀNH ĐẠT

Liên Bộ Công thương-Tài chính vừa thông báo điều chỉnh giảm giá xăng, dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 4/5/2022.

Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 27.468 đồng/lít (tăng 334 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 966 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 28.434 đồng/lít (tăng 442 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 25.530 đồng/lít (tăng 171 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu hỏa: không cao hơn 23.828 đồng/lít (ổn định so với giá bán lẻ hiện hành);

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 21.560 đồng/kg (giảm 240 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Liên Bộ Công thương-Tài chính cho biết, kỳ điều hành lần này, liên Bộ trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu với các mặt hàng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít) và RON95 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 500 đồng/lít), dầu diesel ở mức 100 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 119 đồng/lít và dầu mazut không trích lập.

Mức trích lập và mức chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ ngày 4/5/2022.

Mức giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ ngày 4/5/2022 đối với các mặt hàng tăng giá và không muộn hơn 15 giờ ngày 4/5/2022 đối với các mặt hàng giảm giá.