Gấp rút chi hỗ trợ tiền thuê nhà

Các quận, huyện trên địa bàn thành phố đang gấp rút giải quyết hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chậm nhất đến ngày 30/8 tới phải giải chi xong.
0:00 / 0:00
0:00
Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận 3 tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động thuê nhà.
Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận 3 tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động thuê nhà.

Vừa nhận khoản tiền hỗ trợ thuê nhà từ công ty chuyển vào tài khoản, chị Nguyễn Thanh Yến, làm việc tại bộ phận kho của Công ty 3Q VINA, quận 8, chuyên ngành may mặc cho biết, từ cuối tháng 7 đến nay, chị nhận được hai đợt tiền (mỗi đợt 500 nghìn đồng) do công ty chuyển cho người lao động. Số tiền 500 nghìn đồng còn lại, công ty cho biết sẽ chuyển đợt cuối khi UBND quận 8 chuyển kinh phí về. Theo chị Yến, tiền hỗ trợ cho người lao động thuê nhà theo chủ trương của Chính phủ thực hiện có chậm nhưng công ty giải quyết rất chặt chẽ và đúng quy định.

Theo bộ phận nhân sự của Công ty 3Q VINA, công ty có 774 người lao động đang làm việc đủ điều kiện nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người lao động được nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng (chia làm ba đợt), do Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận 8 chuyển về tài khoản công ty, sau đó công ty chuyển vào tài khoản từng người lao động. Công ty cũng đang lập hồ sơ cho 62 người lao động nghỉ việc, quay lại công ty (mẫu 03) để quận phê duyệt, nhận khoản hỗ trợ tiền thuê nhà 1 triệu đồng/tháng (tối đa không quá ba tháng).

Tại quận Bình Tân, hai tuần qua, cán bộ Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận làm việc cả ngày thứ bảy và chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ phê duyệt hồ sơ, giải chi tiền hỗ trợ đến các doanh nghiệp để kịp thời chi trả cho người lao động. Ðây cũng là một trong những địa phương có số lao động nhận hỗ trợ tiền thuê nhà nhiều nhất thành phố. Ðại diện Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận Bình Tân cho biết, hiện đã có hơn 72 nghìn hồ sơ hỗ trợ người lao động được phê duyệt với kinh phí hơn 37,7 tỷ đồng. Trong đó, quận đã giải chi cho 58.206 người lao động với gần 30 tỷ đồng. Số hồ sơ còn lại quận đang tích cực xem xét, giải quyết, phấn đấu sẽ hoàn thành giải chi trước ngày 30/8 tới.

Ông Nguyễn Minh Trí, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội quận 8 cho biết, số doanh nghiệp trên địa bàn quận đã nhận kinh phí hỗ trợ là 183 trong số 218 doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 83,9%) với 4.465 trong số 6.759 người lao động đang làm việc, số tiền hỗ trợ là 2,273 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 66,47%). Số doanh nghiệp chưa chi kinh phí hỗ trợ là 35 với 2.294 lao động đang làm việc, số tiền hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Minh Trí, mặc dù quận đã chuyển tiền vào tài khoản cho doanh nghiệp nhưng một số doanh nghiệp chậm chuyển cho người lao động, trong khi theo quy định, doanh nghiệp phải xác nhận chuyển xong đợt một quận mới chuyển tiếp các đợt hai, ba. Do đó, quận 8 đang đôn đốc doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất thanh toán từng đợt cho người lao động để quận có cơ sở chuyển tiếp kinh phí các đợt còn lại, bảo đảm hoàn thành việc giải chi vào cuối tháng 8 như chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố đã yêu cầu trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Ðức, các quận, huyện bố trí nhân sự để tổ chức tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp trong hai ngày nghỉ cuối tuần; đôn đốc các đơn vị nộp hồ sơ đúng thời gian quy định. Ðồng thời, huy động toàn bộ nhân lực của đơn vị để xác nhận mẫu 02, mẫu 03 bảo đảm không để hồ sơ tồn đọng.

Từ ngày 13 đến 15/8, đối với hồ sơ xác nhận danh sách mẫu 02, mẫu 03, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Ðức, các quận, huyện phối hợp chuyển tiền trực tiếp ngay cho các phòng lao động-thương binh và xã hội để kịp thời giải quyết cho người lao động.

Theo quy định, ngày 15/8 kết thúc nhận hồ sơ từ doanh nghiệp và việc chi hỗ trợ sẽ phải hoàn tất trong tháng 8/2022. Do vậy, các địa phương tại thành phố đang khẩn trương khắc phục khó khăn để thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm tiền hỗ trợ đến đúng đối tượng và kịp thời. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xác nhận cho 1.761.024 lượt người lao động đang làm việc tại 39.706 đơn vị, doanh nghiệp tại thành phố đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.