Gặp lại mình

Gặp lại mình

Ta chôn vào sỏi đá
Hạt mầm - niềm tin yêu
Rồi lãng quên, chợt tỉnh
Rừng cây xanh một chiều.

Ta ươm trồng trong nhau
Cô đơn triền năm tháng
Lượm gặt về mùa sau
Nụ cười môi nứt rạn.
Mưa ngoài trời giăng giăng
Lòng ta cồn hoang đảo
Gối đầu vào giông bão
Ta lục tìm bóng ta.

Kìa một ngày sắp qua
Kìa một đêm sắp cạn
Gió vô hồi đứt đoạn
Ta ngơ ngác trước mình.