Gần 23 tỷ đồng phát triển hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Phú Yên

NDO -

NDĐT- Đến nay, tỉnh Phú Yên đã đầu tư 23 tỷ đồng vào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Phú Hòa. Hiện tỉnh đang lập thủ tục đầu tư hai dự án là đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.

Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội kiểm tra việc sử dụng ngân sách khoa học và công nghệ tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.
Đoàn công tác Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội kiểm tra việc sử dụng ngân sách khoa học và công nghệ tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 1 có diện tích 460ha đã thu hút được bảy dự án, trong đó có bốn dự án đi vào sản xuất, hai dự án đang triển khai lập thủ tục đầu tư và một dự án đã có chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, công tác xúc tiến đầu tư thời gian qua hiệu quả còn thấp; việc huy động, kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP, vốn ODA, trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn khác chưa được thực hiện; hệ thống cơ sở hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hệ thống thủy lợi, hồ chứa nước phục vụ sản xuất; công tác chuẩn bị đầu tư và tiến độ triển khai thực hiện các dự án còn chậm so với giấy chứng nhận đầu tư; nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp chủ yếu là từ ngân sách Nhà nước, chứ chưa huy động được các nguồn lực xã hội.

Theo đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên, hiện tỉnh đang tích cực thực hiện bốn nhiệm vụ trọng tâm; trong đó, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để trình Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thành dự án cơ sở hạ tầng Khu nông nghiệp giai đoạn 1, gồm hệ thống thủy lợi Lỗ Chài, đường giao thông trục chính, trụ sở điều hành, hệ thống xử lý chất thải, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác và dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ cao Phú Yên...

Đây là cơ sở để đến năm 2020, Phú Yên đạt mục tiêu xây dựng một số hạ tầng kỹ thuật Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cơ bản đồng bộ; thu hút nhiều nguồn vốn, nhân lực, công nghệ chất lượng cao trong, ngoài nước, góp phần nâng cao giá trị gia tăng và thúc đẩy ngành nông nghiệp Phú Yên phát triển nhanh và bền vững gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội.

Phú Yên có diện tích đất nông nghiệp lớn với 72.390ha. Trong cơ cấu các ngành kinh tế, tỉnh phấn đấu đến năm 2020, nông - lâm - thủy sản từ 10-10,5%, công nghiệp - xây dựng từ 48-48,5%, dịch vụ từ 41-41,5%; GDP bình quân đầu người đạt từ 70-75 triệu đồng, bằng 1,1 lần so với mức trung bình toàn quốc.