Gần 16 nghìn ý kiến góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh

Ngày 9-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh họp báo, cung cấp một số nội dung liên quan Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 10 diễn ra từ ngày 13 đến 17-10-2015; có 445 đại biểu được triệu tập dự đại hội, trong đó 65 đại biểu đương nhiên và 380 đại biểu được bầu từ các đại hội đảng bộ trực thuộc Thành ủy TP Hồ Chí Minh…

Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết, sau gần một tháng công bố toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị, đến nay, có 15.646 ý kiến và 189 bài viết trên các báo, đài của trung ương và TP Hồ Chí Minh góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo Chính trị. Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã tiếp thu những ý kiến đó để hoàn chỉnh Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 10, thật sự là kết tinh trí tuệ, ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân TP Hồ Chí Minh.