Phòng, chống thông tin giả, xấu độc cho thanh niên

Thứ Tư, 05-01-2022, 18:00
Toàn cảnh Hội thảo.

Chiều 5/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học, chủ đề: “Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc phòng, chống thông tin giả, xấu độc trên không gian mạng hiện nay”.

Hội thảo được tổ chức trong bối cảnh vấn nạn virus tin giả, thông tin xấu độc đang tràn lan, khó kiểm soát trên mạng xã hội, thanh niên là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất, đặt ra yêu cầu có biện pháp, cách thức để phòng, chống nạn tin giả, thông tin xấu độc hiệu quả cho thanh niên.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ đầu cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tới các tỉnh, thành đoàn, trường chính trị cấp tỉnh toàn quốc, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

40 tham luận tại Hội thảo đã tập trung làm sáng tỏ những nội dung: Nhận diện các tin giả, xấu độc và phương thức các đối tượng đăng tải, lan truyền những thông tin giả, xấu độc trên mạng xã hội; âm mưu, thủ đoạn, mục đích và đánh giá tác động của nó đến tâm lý, thái độ, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của thanh niên Việt Nam gần đây; về thực trạng công tác phòng, chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng của các tổ chức đoàn các cấp; chia sẻ những kinh nghiệm hay, những mô hình tốt trong việc phòng, chống tin giả, xấu độc trên không gian mạng.

Đại biểu dự Hội thảo cũng đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của các tổ chức Đoàn trong việc phòng, chống tin giả, xấu độc thời gian tới. Trong đó, chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho đoàn viên, thanh niên trên không gian mạng.

Hội thảo đạt ý nghĩa lý luận và thực tiễn với việc phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong phòng, chống tin giả, xấu độc; rộng hơn là phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng góp phần tạo môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho đoàn viên, thanh niên.

LÊ MẬU LÂM