Kết quả thư bạn đọc

Chủ Nhật, 30-05-2021, 01:55

* Giao UBND tỉnh giải quyết vấn đề liên quan chợ Du lịch Lào Cai

* Chuyển đơn của ông Trần Việt Cường đến UBND thành phố Hà Nội để xem xét, giải quyết

* Trả lời đơn của ông Lê Mạnh Quang, ở TP Phúc Yên (Vĩnh Phúc)

Báo Nhân Dân đã có công văn gửi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai phản ánh chủ đầu tư chợ Du lịch Lào Cai (chợ Phố Mới cũ) vi phạm cam kết; ép tiểu thương phải thực hiện các quy định do chủ đầu tư tự đặt ra; và vi phạm nguyên tắc đấu giá cho thuê, mức giá cho thuê, đối tượng cho thuê mặt bằng kinh doanh… Về việc này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 298-CV/TU của Tỉnh ủy Lào Cai, nội dung chính như sau: Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai giao UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các nội dung đơn thư của bạn đọc có liên quan hoạt động của chợ Du lịch Lào Cai; kết quả báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và có văn bản thông báo đến Báo Nhân Dân biết để trả lời bạn đọc.

Công văn số 172-CV/BNCTU/pctn, ngày 10-5-2021, của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội gửi Báo Nhân Dân, nội dung chính như sau: Thường trực Thành ủy Hà Nội nhận được đơn của ông Trần Việt Cường, đại diện cho cán bộ, công nhân, người lao động tại Công ty cổ phần Thiết bị và Vật liệu xây dựng Hancorp. Nội dung đơn đề nghị Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, đôn đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội thực hiện dứt điểm văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về việc thanh toán, quyết toán gói thầu số 6.2 - Dự án thoát nước Hà Nội (đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ năm 2016). Ngoài ra, đơn của công dân tố cáo ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội không chấp hành ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, thiếu trách nhiệm trong thực hiện công vụ. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy chuyển đơn đến Ban Cán sự Ðảng UBND thành phố để chỉ đạo UBND thành phố xem xét, giải quyết; kết quả báo cáo Thường trực Thành ủy; trả lời Báo Nhân Dân và người có đơn; đồng gửi Ban Nội chính Thành ủy để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Thường trực Thành ủy theo quy định.

Báo Nhân Dân có công văn gửi lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc phản ánh đơn ông Lê Mạnh Quang, thường trú tại tổ 13, phường Trưng Trắc, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị xác nhận cho ông có thời gian công tác liên tục trong các cơ quan nhà nước từ tháng 2-1982 đến tháng 9-1991; đồng thời xác nhận ông chưa được hưởng chế độ thôi việc… Về việc này, Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn số 460/BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc nội dung chính như sau: Căn cứ khoản 2, Ðiều 34 Thông tư 59/2015/TT-BLÐTBXH ngày 29-12-2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định: "Tính thời gian công tác đối với người lao động làm việc thuộc khu vực nhà nước, nghỉ chờ việc từ ngày 01 tháng 11 năm 1987 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 1995" và căn cứ điểm 3.2, khoản 3, Ðiều 35 Thông tư 59/2015/TT-BLÐTBXH quy định: "Hồ sơ của người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các bộ, địa phương của Nhà nước ta với các tổ chức kinh tế nước ngoài". Ðối chiếu các quy định nêu trên, hồ sơ ông Quang cung cấp chưa đủ cơ sở xem xét xác nhận thời gian công tác từ tháng 2-1982 đến tháng 9-1991. Về việc xác nhận chưa hưởng chế độ thôi việc, vấn đề này không thuộc thẩm quyền của cơ quan Bảo hiểm xã hội. Ðể có cơ sở xem xét thời gian công tác trước năm 1995 của ông, đề nghị ông Quang bổ sung toàn bộ giấy tờ liên quan thời gian công tác của cá nhân ông theo quy định nêu trên và liên hệ cơ quan, đơn vị trước đây ông công tác để được xem xét làm cơ sở để Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết theo quy định.