Kết quả thư bạn đọc

Thứ Hai, 20-04-2020, 02:32

Ðề nghị UBND quận Thủ Ðức tiếp tục thực hiện Quyết định số 4988/QÐ-UBND của UBND thành phố Hồ Chí Minh

Báo Nhân Dân vừa nhận được Công văn trả lời số 1635/STNMT-TTr của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, nội dung chính như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn của Báo Nhân Dân phản ánh đơn của bà Nguyễn Thị Nga, ở đường Kha Vạn Cân, khu phố 5, phường Linh Ðông, quận Thủ Ðức khiếu nại việc UBND quận Thủ Ðức không thực hiện Quyết định số 4988/QÐ-UBND ngày 10-10-2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh; không tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 630 m2 đất thuộc thửa đất 155-1 và phần (a) tại địa chỉ số 712 đường Kha Vạn Cân, khu phố 5, phường Linh Ðông cho bà Nga.

Về nội dung này, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy: UBND quận Thủ Ðức đã ban hành Thông báo số 160/TB ngày 23-3-2016 về việc thực hiện Quyết định số 4988/QÐ-UBND ngày 10-10-2014 của UBND thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đến nay Quyết định số 4988/QÐ-UBND vẫn chưa thực hiện xong, gia đình bà Nguyễn Thị Nga vẫn chưa được giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do có vướng mắc liên quan Bản án phúc thẩm số 188/2009/DSPT ngày 3-7-2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP Hồ Chí Minh.

Liên quan khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nga, UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có các Công văn số 1467/UBND-NCPC ngày 19-4-2019 và Công văn số 4689/UBND-NCPC ngày 12-11-2019 giao Chủ tịch UBND quận Thủ Ðức khẩn trương tổ chức thực hiện dứt điểm Quyết định số 4988/QÐ-UBND, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố Hồ Chí Minh và Thanh tra thành phố để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND quận Thủ Ðức tiếp tục thực hiện Quyết định số 4988/QÐ-UBND và thông tin kết quả đến Báo Nhân Dân theo quy định.