Nhật Bản cấp 63 học bổng thạc sĩ, tiến sĩ cho Việt Nam

Thứ Tư, 25-11-2020, 19:44
The University of Tokyo (Ảnh minh hoạ: PERRY LI/FLICKR)

Chương trình học bổng phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) dự kiến tiếp nhận tối đa 60 học viên thạc sĩ cho khóa 2021-2023 và ba nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ cho khóa 2021-2024.

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc Chính phủ Nhật Bản cấp viện trợ không hoàn lại để thực hiện Chương trình Học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2020.

Chương trình học bổng JDS bậc thạc sĩ dành cho cán bộ, công chức đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam có năng lực để theo học chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian hai năm tại các trường đại học của Nhật Bản cho các ngành học sau: Tăng cường hệ thống kinh tế thị trường (Kinh tế công, Quản trị công), Giao thông/Phát triển đô thị, Năng lượng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Môi trường, Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Thảm họa Môi trường, Tăng cường hệ thống luật pháp và Tăng cường năng lực hành chính công.

Chương trình đào tạo sẽ trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý hiện đại cho cán bộ để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực. Chương trình dự kiến tiếp nhận tối đa 60 học viên thạc sĩ cho khóa 2021-2023.

Đối tượng dự tuyển là các cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các trường đại học và cao đẳng công lập trên cả nước, các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, độ tuổi từ 24 đến 39 tuổi tính đến ngày 1-4-2021…Thời hạn nộp hồ sơ giấy và hồ sơ online trước 17 giờ ngày 25-12-2020.

Học bổng JDS bậc tiến sĩ dành cho các ứng viên đã tốt nghiệp thạc sĩ của chương trình JDS hiện đang công tác tại các cơ quan nhà nước của Việt Nam để theo học chương trình tiến sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh trong thời gian ba năm tại các trường đại học của Nhật Bản cho các ngành học sau: Tăng cường hệ thống kinh tế thị trường (Kinh tế công, Quản trị công), Giao thông/Phát triển đô thị, Năng lượng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Môi trường, Ứng phó với Biến đổi Khí hậu và Thảm họa Môi trường, Tăng cường hệ thống luật pháp và Tăng cường năng lực hành chính công. Chương trình đào tạo sẽ trang bị những kỹ năng phân tích và quản lý hiện đại cho cán bộ để có thể thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực.

Chương trình dự kiến tiếp nhận tối đa ba nghiên cứu sinh bậc tiến sĩ cho khóa 2021-2024, đối tượng là người đã tốt nghiệp thạc sĩ của chương trình JDS, hiện đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các trường đại học và cao đẳng công lập trên cả nước, và các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, không quá 45 tuổi tính đến ngày 1-4-2021…Thời hạn nộp hồ sơ giấy và hồ sơ online là trước 17 giờ ngày 18-1-2021.

HOA LÊ