Ba đại học Việt Nam tiếp tục có tên trong xếp hạng đại học thế giới

Thứ Sáu, 12-03-2021, 09:37
(Ảnh minh họa)

Trong xếp hạng các trường đại học ở các nền kinh tế mới nổi 2021 - THE Emerging Economies University Rankings 2021- của tổ chức Times Higher Education vừa công bố, Việt Nam có ba cơ sở giáo dục đại học là: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Times Higher Education (THE) vừa công bố bảng xếp hạng THE Emerging Economies University Rankings 2021 với sự có mặt của 606 cơ sở giáo dục đại học thuộc 48 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong bảng xếp hạng này, Việt Nam có ba đơn vị là Đại học Quốc gia Hà Nội, thứ hạng thuộc nhóm 251- 300; Trường đại học Bách khoa Hà Nội thứ hạng thuộc nhóm 351-400; Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh với thứ hạng thuộc nhóm 401-500.

Ba cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tiếp tục có tên trong xếp hạng đại học thế giới -0
 Ba cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng đại học thế giới ở các nền kinh tế mới nổi cũng đánh giá dựa trên 13 tiêu chí như đối với bảng xếp hạng đại học thế giới, nhưng có sự điều chỉnh về trọng số các tiêu chí để phản ánh được những ưu tiên phát triển của các trường đại học ở các nền kinh tế mới nổi như: giảng dạy (trọng số 30%), nghiên cứu (trọng số 30%), trích dẫn khoa học (trọng số 20%), quốc tế hóa (trọng số 10%), chuyển giao tri thức (trọng số 10%). Trong đó đáng chú ý là uy tín học thuật của cơ sở giáo dục được THE đánh giá khách quan, dựa trên bầu chọn của học giả trong hệ thống tác giả có công bố trong cơ sở dữ liệu Scopus, do THE lựa chọn.

Ngoài ra, tiêu chí các quốc gia có nền kinh tế mới nổi được lựa chọn từ phân loại của Sàn giao dịch chứng khoán London (FTSE Group) là Advanced emerging, Secondary emerging và Frontier.

So với năm 2020, Bảng xếp hạng đại học ở các nền kinh tế mới nổi năm 2021 có thêm 73 cơ sở giáo dục mới. Điểm trung bình chung của 5 tiêu chí đánh giá xếp hạng của các cơ sở giáo dục đại học trong các nhóm đều có sự tăng điểm.

Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay vẫn chủ yếu là các cơ sở giáo dục đại học ở Trung Quốc với 91 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng và những cái tên quen thuộc như: Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University), Đại học Bắc Kinh (Perking University), Đại học Chiết Giang... Tiếp theo là Nga với 48 cơ sở giáo dục đại học, Đài Loan (Trung Quốc) 38 cơ sở giáo dục đại học và Nam Phi với 11 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng.

Trong khu vực Đông Nam Á, một số đại học hàng đầu của một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á có thứ hạng cao như Đại học Malaya (Malaysia) vị trí 31, trường Đại học Mahidol (Thái Lan) vị trí 80; Đại học Indonesia (Indonesia) vị trí 116; Đại học Philippines (Philippines) vị trí 83…

THANH XUÂN