Ba cơ sở đại học của Việt Nam vào xếp hạng Times Higher Education châu Á 2021

Thứ Năm, 03-06-2021, 12:05

Trong bảng xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học châu Á năm 2021 do Tổ chức Times Higher Education (THE) vừa công bố, Việt Nam góp mặt với ba cái tên: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Ngày 2-6, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) thông tin cho biết, ĐHQGHN tiếp tục năm thứ hai có mặt  trong Bảng xếp hạng THE châu Á 2021. Trong bảng xếp hạng năm nay, còn có hai cơ sở giáo dục đại học khác của Việt Nam là Trường đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (ĐHQG TP Hồ Chí Minh).

ĐHQGHN được xếp trong nhóm thứ hạng 251-300; Trường đại học Bách khoa Hà Nội trong nhóm thứ hạng 351-400; ĐHQG TP Hồ Chí Minh thứ hạng từ 400+.

Trong số các cơ sở giáo dục của Việt Nam có tên trong xếp hạng, ĐHQGHN có điểm cao nhất về 4/5 tiêu chí xếp hạng (Giảng dạy, Nghiên cứu, Trích dẫn và Triển vọng quốc tế), ĐHQG TP Hồ Chí Minh có điểm cao nhất về tiêu chí Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ.

So với kết quả xếp hạng năm 2020, ĐHQGHN đều tăng điểm ở tất cả các tiêu chí xếp hạng của bảng xếp hạng THE Châu Á. Trong đó, điểm tăng mạnh nhất ở tiêu chí Trích dẫn (8%), tiếp đó là tiêu chí Nghiên cứu (tăng 7,4%), 3 tiêu chí còn lại Giảng dạy, Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ và Triển vọng Quốc tế tăng nhẹ lần lượt là 1,6%, 1,6% và 0,6%.

Để thực hiện và công bố Bảng xếp hạng đại học Châu Á năm 2021, Times Higher Education đã sử dụng bộ tiêu chí gồm 13 chỉ số thuộc 5 nhóm Giảng dạy (30%), Nghiên cứu (30%), Chỉ số trích dẫn (30%), Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ (7,5%) và Triển vọng quốc tế (7,5%).

Năm 2021, có 551 cơ sở giáo dục thuộc 30 quốc gia, vùng lãnh thổ khu vực châu Á được THE xếp hạng, tăng so với năm 2020 có 500 trường.

5 đại học đứng đầu bảng xếp hạng là: Thứ nhất là Đại học Thanh Hoa (Tsinghua - Trung Quốc), thứ hai là Đại học Bắc Kinh (Peking - Trung Quốc), thứ ba là Đại học Quốc gia Singapore (NUS- Singapore), thứ tư là Đại học Hồng Kông (Hồng Kông – Trung Quốc), thứ 5 là Đại học Công nghệ (NTU-Singapore).

THANH XUÂN - MẠNH XUÂN