Đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

NDO -

Chiều 13/6, ngay sau phiên họp của Quốc hội, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự cuộc gặp mặt của lãnh đạo Quốc hội với các đại biểu Quốc hội khóa XV là nhà khoa học.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh)

Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, bản thân hoạt động của Quốc hội đã phải có hàm lượng khoa học rất cao, đồng thời Quốc hội cũng có trách nhiệm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, giám sát việc tổ chức thực thi để khoa học và công nghệ thực sự phát huy được vai trò là quốc sách hàng đầu của đất nước.

Đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo -0

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Duy Linh) 

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Quốc hội là nhà khoa học trong thời gian tới tiếp tục có những đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo của nước nhà.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Trong thời điểm hiện nay, có rất nhiều vấn đề, nội dung mới, cấp thiết đang đặt ra đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, rất cần có nghiên cứu, luận giải kịp thời của các nhà khoa học, như: việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, bổ sung, hoàn thiện lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội tại Việt Nam; việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nghiên cứu, làm rõ về việc phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề phát triển nền kinh tế số, xã hội số; kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh; các vấn đề an ninh phi truyền thống như biến đổi khí hậu, chuyển dịch năng lượng, già hóa dân số...

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng gặp các đại biểu Quốc hội là nhà khoa học; đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu vào hoạt động của Quốc hội từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV đến nay.

Với chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng quốc gia và giám sát tối cao, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, bản thân các hoạt động, các quyết sách của Quốc hội cũng phải dựa trên các cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kế thừa và phát huy kinh nghiệm của Quốc hội các nhiệm kỳ trước, ngay từ đầu nhiệm kỳ Khóa XV, Đảng Đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đặc biệt coi trọng việc tham vấn chuyên gia, nhà khoa học trong các hoạt động của Quốc hội.

Đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa, quà cho các đại biểu Quốc hội khóa XV là nhà khoa học. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học là đại biểu Quốc hội cần quan tâm, đóng góp ý tưởng, sáng kiến của mình với Quốc hội, Chính phủ nhiều hơn nữa để xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Cụ thể, trong Đề án về Định hướng chương trình xây dựng pháp luật của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã được thông qua vào đầu nhiệm kỳ có rất nhiều nhiệm vụ lập pháp quan trọng liên quan đến khoa học và công nghệ, như: Luật Khoa học và Công nghệ; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Năng lượng nguyên tử; Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin, quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox)...

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là những nhiệm vụ lập pháp có tính chuyên môn sâu, phải được soạn thảo và ban hành trên cơ sở những lập luận khoa học, tri thức chuyên ngành để phát huy tối đa tiềm lực của nền khoa học và công nghệ nước nhà, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.

Với vai trò là những người trực tiếp tham gia các hoạt động khoa học, vừa trực tiếp là người tham gia xây dựng thể chế, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất mong muốn các đại biểu đóng góp ý kiến để hoàn thiện hệ thống chính sách nhằm phát triển mạnh mẽ đội ngũ các nhà khoa học Việt Nam; khuyến khích, tạo môi trường thuận lợi nhất cho các nhà khoa học Việt Nam phát huy sáng tạo, tài năng, trí tuệ của mình đóng góp cho sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ nước nhà.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Quốc hội là nhà khoa học sẽ tiếp tục phát huy vai trò, tích cực tham gia để góp phần nâng cao hơn nữa hàm lượng khoa học trong các quyết sách của Quốc hội.

Đóng góp mạnh mẽ vào sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo -0

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu Quốc hội khóa XV là nhà khoa học. (Ảnh: Duy Linh) 

“Quốc hội phải tiếp tục hoàn thiện thể chế cho sự phát triển khoa học và công nghệ, đồng thời cũng phải đổi mới để hoạt động khoa học hơn, hiệu quả hơn. Để thực hiện được điều đó, đề nghị các đại biểu Quốc hội là các nhà khoa học cần quan tâm hơn nữa, góp phần tiếp tục hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Quốc hội mà trước hết là gia tăng tính khoa học trong việc thực hiện các chức năng của Quốc hội, thúc đẩy việc xây dựng, vận hành Quốc hội điện tử, Quốc hội số”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Với sự tin tưởng sâu sắc vào trí tuệ, tài năng và tâm huyết của các đại biểu, Chủ tịch Quốc hội mong muốn dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, bằng trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, bằng trí tuệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà khoa học, bằng ý chí, nghị lực khắc phục khó khăn của người Việt Nam, các đại biểu Quốc hội là nhà khoa học sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của nền khoa học và công nghệ nước nhà.