Đồng chí Phạm Hùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam

Ngày 10/6, tại tỉnh Vĩnh Long, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Phạm Hùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, tham dự và chủ trì Hội thảo.

Hội thảo khoa học là hoạt động thiết thực kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2022), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng, tấm gương người cộng sản trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân ta tiếp tục tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Phạm Hùng đối với cách mạng Việt Nam và quê hương Vĩnh Long.

Đồng chí Phạm Hùng, tên khai sinh là Phạm Văn Thiện, sinh tại ấp Long Thiềng, làng Long Hồ, tổng Bình Long, huyện Vĩnh Bình, tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc xã Long Phước, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Năm 1930, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Năm 1931, đồng chí được cử làm Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho.

Tháng 4/1931, đồng chí bị địch bắt, sau đó bị giam tại xà-lim án chém ở Khám Lớn - Sài Gòn, rồi bị đày ra nhà tù Côn Đảo (1/1/1934).

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công, đồng chí được đón về đất liền.

Từ năm 1946, đồng chí Phạm Hùng được giữ qua nhiều chức vụ quan trọng.

Đến năm 1956, tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II, đồng chí được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Thống nhất Trung ương.

Năm 1957, đồng chí được cử giữ chức Bộ trưởng Phủ Thủ tướng.

Tháng 4/1958, tại Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa I, đồng chí là Phó Thủ tướng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Năm 1967, đồng chí được Bộ Chính trị phân công vào chiến trường miền nam, làm Bí thư Trung ương Cục miền nam và Chính ủy các lực lượng vũ trang giải phóng miền nam.

Năm 1975, là Chính ủy Bộ Chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Năm 1976, tại Đại hội lần thứ IV của Đảng, đồng chí tiếp tục được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ (từ năm 1981 là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng).

Từ năm 1980-1986, đồng chí kiêm chức Bộ trưởng Nội vụ (nay là Bộ Công an). Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VIII (6/1987), đồng chí được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí là đại biểu Quốc hội các khóa II, III, VI, VII, VIII.

Đồng chí Phạm Hùng mất ngày 10/3/1988, khi đang đi công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh.

“Đồng chí Phạm Hùng - Người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam” -0
 GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, đồng chí Phạm Hùng, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí gắn liền với những trang sử hào hùng và những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Phạm Hùng là nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Với tài năng, sáng tạo, kiên định, nhiệt tình cách mạng cháy bỏng, bản lĩnh, nghị lực phi thường và với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, đồng chí Phạm Hùng đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao, đảm nhận nhiều trọng trách, dù ở cương vị nào, dù khó khăn gian khổ đến đâu, đồng chí vẫn luôn sẵn sàng đứng ở “đầu sóng, ngọn gió” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...