Đồng chí Lê Trường Lưu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế

NDO -

NDĐT - Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế đã tiến hành Hội nghị lần thứ 21 (khóa XIV), ngày 2-10, lấy ý kiến lần cuối về các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 và kiện toàn công tác nhân sự Tỉnh ủy khóa 14, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng chí Lê Trường Lưu (bên trái), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010-2015.
Đồng chí Lê Trường Lưu (bên trái), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010-2015.

Các đại biểu tham gia Hội nghị đã đóng góp ý kiến lần cuối vào Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời cho ý kiến về đề án nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 sắp đến.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức T.Ư đã công bố Quyết định số 1664/QĐ-TTg ngày 28-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế giữ chức Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Lê Trường Lưu được Tỉnh ủy tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế khóa 14, nhiệm kỳ 2010-2015, với số phiếu tín nhiệm cao.

Đồng chí Lê Trường Lưu, sinh tháng 1-1963; quê quán: xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế; vào Đảng tháng 6-1992 (chính thức tháng 6-1993). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Đại học Hành chính; trình độ Chính trị cao cấp.

Trước khi giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế, đồng chí Lê Trường Lưu từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên - Huế; Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Hương Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Hội nghị cũng đã công bố Quyết định của Ban Bí thư phê duyệt bổ sung chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đồng chí Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.