Đồng chí Đinh Thế Huynh làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

Ngày 25-5, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ báo cáo với Đoàn về công tác triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ thời gian qua, nhất là bốn tháng đầu năm 2016, trên các mặt: tốc độ tăng trưởng kinh tế hơn 6,5%, cao hơn bình quân cả nước; công nghiệp, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ còn một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục về cơ sở hạ tầng giao thông, đào tạo nguồn nhân lực, thích ứng với biến đổi khí hậu…

Để kinh tế - xã hội TP Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững trong thời gian tới, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị: Các cấp ủy, chính quyền TP Cần Thơ tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ 13, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Các nghị quyết chuyên đề của TP Cần Thơ cần bám sát chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Đại hội XII của Đảng, xây dựng nghị quyết phù hợp với tình hình của địa phương; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; có kế hoạch chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chú trọng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả, thiết thực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

Trước đó, Đồng chí Đinh Thế Huynh đã công bố, trao Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.