Xuất bản sách về chủ quyền Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa

Thứ Hai, 05-08-2013, 04:18

NDĐT- Nhà Xuất bản Giáo dục vừa phát hành sách “Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa”.

Đọc “Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa,Trường Sa” bạn đọc có thể hiểu rõ: chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đã được xác lập từ lâu, đó là sự thật lịch sử và điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế.

Cuốn sách là công trình nghiên cứu khoa học trong suốt 40 năm của tác giả Hãn Nguyên Nguyễn Nhã - một nhà nghiên cứu chuyên sâu về đề tài Hoàng Sa - Trường Sa. Cuốn sách dựa trên nguồn tư liệu phong phú, đa dạng được thu thập ở cả trong và ngoài nước; trong đó có tư liệu từ các văn bản mang tính lịch sử, tính pháp lý cao như Châu bản triều Nguyễn, văn bản thực thi chủ quyền của chính quyền Tây Sơn, thư tịch và bản đồ cổ của nhà nước phong kiến Việt Nam, tư liệu và bản đồ cổ của phương Tây và của chính người Trung Quốc liên quan đến việc khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Đáng chú ý, qua nghiên cứu một cách hệ thống các nguồn tài liệu trên, nhất là các tư liệu trước năm 1909 (năm bắt đầu nảy sinh vấn đề tranh chấp chủ quyền Hoàng Sa), tác giả đã giúp bạn đọc nắm được quá trình phát hiện, chiếm hữu thật sự, thực thi chủ quyền ngay từ thế kỷ 17 của Nhà nước phong kiến Việt Nam qua sự quản lý, điều hành, hàng năm tổ chức các đội thuyền Hoàng Sa và Bắc Hải khảo sát đo đạc thủy trình, vẽ bản đồ, khai thác tài nguyên, xây dựng chùa miếu, dựng bia, trồng cây, kiến tạo cơ sở hạ tầng,… xem đó là biểu tượng chủ quyền của Việt Nam ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Sách “Những bằng chứng về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa” nhằm thực hiện việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về biển, đảo trong các tầng lớp nhân dân nói chung và trong giáo viên, sinh viên, học sinh nói riêng.

Cuốn sách nằm trong chương trình biên soạn Tủ sách chuyên đề: Biển - đảo Việt Nam của Nhà Xuất bản Giáo dục.

 

XUÂN KỲ