Xử lý vụ việc để lọt hình ảnh “đường lưỡi bò” trong phim

Thứ Ba, 29-10-2019, 10:45

Ngày 28-10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin chính thức kết quả kiểm tra, xử lý liên quan vụ việc hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong bộ phim hoạt hình “Everest - Người tuyết bé nhỏ”.

Về quy trình kiểm tra, sau khi xác nhận thông tin, Bộ đã chỉ đạo ngừng chiếu phim trên toàn bộ hệ thống rạp, kiểm điểm nghiêm khắc sai sót của cá nhân, tập thể liên quan trong quá trình duyệt, thẩm định, cấp phép phổ biến phim; tham mưu kiện toàn Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện; nghiên cứu thành lập bộ phận giúp việc Hội đồng...

Về kết quả xử lý, Bộ áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với Quyền Cục trưởng Điện ảnh Nguyễn Thị Thu Hà và Phó Cục trưởng Điện ảnh Lý Phương Dung, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Giám đốc Trung tâm chiếu phim quốc gia.

Bộ giao Cục Điện ảnh kỷ luật khiển trách đối với Trưởng phòng Phổ biến phim và Trưởng phòng Nghệ thuật; phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương bổ sung nhân sự, nâng cao năng lực công chức các phòng chuyên môn; đề xuất sửa đổi Luật Điện ảnh, đặc biệt là cơ chế thẩm định, cấp phép, phổ biến phim. Bộ xử phạt Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (đơn vị nhập khẩu bộ phim) 170 triệu đồng và buộc tiêu hủy các tang vật vi phạm.

Về công tác nhân sự, Bộ quyết định thôi giao nhiệm vụ Quyền Cục trưởng Cục Điện ảnh đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà, từ ngày 28-10-2019, bà đảm nhận vai trò Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; Bộ phân công Thứ trưởng Tạ Quang Đông điều hành Cục.

PV