Khai mạc Tuần lễ sách kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng

Thứ Bảy, 29-01-2022, 16:15
Bạn đọc tìm hiểu tác phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh được trưng bày tại Đường sách.

Chiều 29/1 (tức 27 tháng Chạp), Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) tổ chức khai mạc Tuần lễ sách kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) với chủ đề “Mừng Xuân đất nước-Mừng Đảng quang vinh” tại Đường sách Thành phố.

Tuần lễ sách gồm các hoạt động như trưng bày, giới thiệu 2 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Toàn Đảng, toàn dân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” và “Đoàn kết, vững tin đưa đất nước bước vào giai đoạn mới”; trưng bày, giới thiệu tác phẩm ''Những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng'' và bộ sách Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII; trưng bày tủ sách giới thiệu các tác phẩm về xây dựng Đảng, quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh…

Ban Tổ chức còn triển lãm tư liệu, hình ảnh về quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022); triển lãm tư liệu, hình ảnh về Đảng bộ Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh; trưng bày các tác phẩm của Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Xuất bản Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải Sách Quốc gia giai đoạn 2018-2021.

Bên cạnh đó, bạn đọc, du khách và người dân Thành phố có thể tham dự chương trình giao lưu, giới thiệu, ra mắt sách, chương trình nghệ thuật của các đơn vị chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; trải nghiệm sách nói, sách công nghệ, không gian Tết “Xưa và nay”...

Các hoạt động, chương trình bổ ích, ý nghĩa của Tuần lễ sách góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 92 năm đấu tranh cách mạng và gìn giữ độc lập của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định niềm tin của nhân dân với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Tuần lễ sách kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng diễn ra đến ngày 4/2/2022 (mùng 4 Tết).

LINH BẢO