Văn hóa- Văn nghệ- Thể thao

Hội thảo về nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương

Thứ Bảy, 24-12-2016, 19:16

Sáng 24-12, tại Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam phối hợp Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc, Tạp chí Văn hiến Việt Nam và Nhà xuất bản văn học Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học về Nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương.

Tham dự, có đại diện một số bộ, ngành, các nhà văn, nhạc sĩ và những người hoạt động trong lĩnh vực sân khấu. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lẵng hoa chúc mừng.

Hội thảo đã tập trung làm rõ sự nghiệp và những đóng góp về âm nhạc, sân khấu của nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương (1931-2011), một nghệ sĩ đa tài đã đi qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc và trong công cuộc xây dựng hòa bình. Nhân dịp này, Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc đã truy tặng ông Giải thưởng Đào Tấn năm 2016.

Sưu tầm di sản văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số

Đề án kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam, giai đoạn 2017 - 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu cụ thể của Đề án đến năm 2020 là 70% cán bộ các bảo tàng, ban quản lý di tích, cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tác nghiệp.

100% bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành về văn hóa dân tộc và 50% bảo tàng cấp tỉnh sưu tầm bổ sung các tài liệu, hiện vật quý hiếm là di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; bảo quản cấp thiết đối với các tài liệu, hiện vật quý hiếm (đã có hoặc mới được sưu tầm).