Công bố kết quả Cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội

Thứ Ba, 07-09-2021, 17:20
Phương án thiết kế "Hà Nội phố cổ nghìn năm văn hiến" được trao giải Nhất dành cho đối tượng bán chuyên nghiệp và không chuyên. (Ảnh: GIANG NAM/BND).

Ngày 7/9, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Tạp chí Kiến trúc công bố kết quả Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội, với 18 giải thưởng được trao.

Sau gần tám tháng phát động, Cuộc thi Thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội đã nhận được 93 phương án dự thi ở ba hạng mục, gồm: Hạ tầng thúc đẩy sáng tạo; Tổ chức không gian sáng tạo trên cơ sở khai thác các công trình công nghiệp trong đô thị phải di dời hoặc chuyển đổi chức năng; Bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc, quy hoạch truyền thống. Trong đó, 41 phương án đăng ký đối tượng dự thi chuyên nghiệp và 52 phương án đăng ký đối tượng dự thi bán chuyên nghiệp và không chuyên.

Mỗi hạng mục được ban tổ chức trao một giải Nhất cho đối tượng chuyên nghiệp, một giải Nhất cho đối tượng bán chuyên và không chuyên.

Tại hạng mục Hạ tầng thúc đẩy sáng tạo, hai giải Nhất thuộc về: phương án “Con đường nghệ thuật Hà Nội” của liên danh giữa Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kiến trúc AVANT cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Arb Vietnam (chuyên nghiệp); phương án “Hà Nội phố cổ Nghìn năm văn hiến” của Nguyễn Văn Tú và Nguyễn Thành Đức (không chuyên).

Tại hạng mục Bảo tồn và phát huy giá trị không gian kiến trúc, quy hoạch truyền thống, phương án “Quận nghệ thuật Sông Hồng” của Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Kiến trúc AVANT giành giải Nhất cho đối tượng chuyên nghiệp; đối tượng bán chuyên nghiệp và không chuyên đoạt giải là phương án “Kết nối” của Đặng Văn Quân và Hà Đức Trình.

Tại hạng mục Tổ chức không gian sáng tạo trên cơ sở khai thác các công trình công nghiệp trong đô thị phải di dời hoặc chuyển đổi chức năng, hai giải Nhất là phương án “CIRCLE-PUNK” (Sáng tạo và kết nối) của Công ty Cổ phần Kiến trúc Lập phương (chuyên nghiệp); “Quận đường tàu 4.0” của nhóm: Nguyễn Kiên Tố, Hoàng Thế Vinh, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Minh Anh… (không chuyên).

Theo đánh giá của ban tổ chức, các phương án dự thi chất lượng tốt, thể hiện tâm huyết, tình yêu của các tác giả đối với Hà Nội. Phần lớn các giải pháp được đề xuất trên cơ sở cải tạo, chuyển đổi chức năng không gian trên cơ sở phát huy các giá trị vốn có, khai thác được không gian trở thành những không gian sáng tạo cho cộng đồng, cho thành phố.

Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 6 giải Hội đồng và 6 giải do độc giả bình chọn cho các phương án chất lượng.

GIANG NAM