Chấn chỉnh hoạt động du lịch Làng cổ Đường Lâm

Thứ Bảy, 28-09-2013, 16:05
Ngay sau khi có thông tin một số người dân thôn Đông Sàng, Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) tiếp tục có đơn đòi trả lại danh hiệu làng cổ, ngày 27-9, Đoàn khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã thị sát thực tế tại Di tích Làng cổ Đường Lâm, gặp gỡ trực tiếp bà Trịnh Thị Thuần - người đại diện đứng đơn xin trả lại danh hiệu di tích; làm việc với lãnh đạo thị xã Sơn Tây và Ban Quản lý Di tích Làng cổ Đường Lâm.

Qua trao đổi ý kiến với bà Trịnh Thị Thuần, Đoàn khảo sát được biết, bên cạnh những bức xúc cũ của người dân nêu trong đơn lần này, còn có việc bán vé cho cả người dân nơi khác đến Đường Lâm thăm người thân. Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã ghi nhận những ý kiến này, đề nghị UBND thị xã Sơn Tây thường xuyên cập nhật những công việc mà UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các sở, ban ngành của thành phố và UBND thị xã đã thực hiện liên quan đến công tác quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Làng cổ Đường Lâm, thông báo kịp thời cho nhân dân được biết. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền để nhân dân Đường Lâm thực hiện tốt Luật Di sản Văn hóa. Ban Quản lý Di tích Làng cổ Đường Lâm cần vận dụng linh hoạt công tác quản lý, đặc biệt là công tác bán vé cho khách tham quan; chấn chỉnh công tác bán vé tham quan làng cổ, tránh gây bức xúc cho nhân dân.

PV