Đón xem Truyền hình Nhân Dân ngày 15/11

Truy cập https://bit.ly/thnhandan

Đón xem Truyền hình Nhân Dân ngày 15/11

hoặc quét mã QR để xem chi tiết.