Đón nhận phần thưởng cao quý

Ngày 12-10, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất (lần thứ hai). Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thay mặt Đảng, Nhà nước tới dự và trao tặng danh hiệu cao quý.

Những năm qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng của thành phố Hà Nội đã không ngừng kiện toàn về tổ chức, củng cố và đổi mới hoạt động, ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Trong giai đoạn tới, ngành xác định tiếp tục đổi mới công tác tổ chức, cán bộ; tham mưu kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở; thực hiện có hiệu quả kế hoạch đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp cơ bản để giải quyết tốt ba vấn đề cấp bách về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Đảng bộ TP Hà Nội.