Đổi thay ở xã vùng cao Trung Chải

Trung Chải là xã vùng cao biên giới của huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Năm 2013, khi tách ra từ xã Nậm Ban, Trung Chải nghèo nhất huyện. Cơ sở hạ tầng gần như là con số không: không trụ sở làm việc, không trạm y tế, không có điện, đường sá đi lại khó khăn. Giờ đây Trung Chải đã khác.

Cán bộ xã Trung Chải thăm hỏi người dân.
Cán bộ xã Trung Chải thăm hỏi người dân.

Được Huyện ủy Nậm Nhùn phân công, anh Phạm Anh Tuấn - cán bộ Phòng Công thương huyện về làm Bí thư Đảng ủy xã Trung Chải. Trung Chải là xã đặc biệt khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 62%, trình độ dân trí không đồng đều. Xã có hai dân tộc Mông và Mảng thì bà con Mông tham gia sinh hoạt tôn giáo, dễ bị kích động, lôi kéo. Bà con dân tộc Mảng nằm trong nhóm dân số dưới 10 nghìn người, cần được bảo tồn, nhưng hủ tục, hôn nhân cận huyết vùi họ trong nghèo đói và đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Phần lớn cán bộ xã chưa qua đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị, trình độ văn hóa thấp…

Nhớ lại khoảng thời gian đó, anh Phạm Anh Tuấn tâm sự, mình phải tự làm công tác tư tưởng cho cán bộ, bà con và bản thân cũng xác định, đã đến và nhận nhiệm vụ, thì phải làm cho thật tốt.

Thấy Trung Chải có tiềm năng phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp và chăn nuôi gia súc theo nhóm, hộ tập trung, lại nhận được sự đầu tư từ các Chương trình 30a, Chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới…, anh vận động bà con phát triển đàn gia súc và trồng cây thảo quả. Có bãi chăn thả, đồng cỏ rộng, đàn gia súc tăng đều mỗi năm. Điển hình là gia đình ông Tào A Toi, bản Nậm Nó 1, có gần 50 con bò đang phát triển tốt. Đây là mô hình chăn nuôi có hiệu quả, cho nên nhiều gia đình ở Trung Chải làm theo. Diện tích trồng cây thảo quả đạt 36,7 ha, tăng 5 ha so với năm 2013. Hằng năm, xã tích cực triển khai công tác khai hoang mở rộng diện tích trồng lúa. Bà con chịu khó phát triển sản xuất, kinh tế đỡ khó khăn. Đến nay xã đã làm tốt việc xây dựng hạ tầng nông thôn, bảo đảm đúng quy hoạch nông thôn mới. Trung Chải đã thực hiện tám trong số 19 tiêu chí và phấn đấu cuối năm 2015 hoàn thành thêm hai tiêu chí. Những căn nhà rách nát, xiêu vẹo không còn, nhà ở của bà con kiên cố, chắc chắn hơn. Điện lưới quốc gia đã về đến bốn trong số sáu bản của xã khiến đời sống bà con nâng lên rõ rệt. Công tác xã hội hóa giáo dục chuyển biến rõ nét, trẻ em được học hành đầy đủ hơn.

Đưa tôi đi thăm một số bản, Bí thư Đảng ủy Phạm Anh Tuấn bảo, để bà con thoát nghèo, cán bộ phải sâu sát cơ sở, trực tiếp xuống nơi khó khăn nhất, cùng bà con tìm cách làm ăn mới.

Do lịch sử để lại, đội ngũ cán bộ của Trung Chải trước đây yếu về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nhưng xã lại rất cần những cán bộ là người địa phương, tiếng nói của họ rất quan trọng trong tuyên truyền cho bà con hiểu. Vì vậy, xã đã kết hợp cán bộ là người tại chỗ với cán bộ tăng cường, động viên cán bộ thực hiện tốt nhiệm vụ và cử đi đào tạo bổ sung. Cách làm đó đã tạo được sự thống nhất và đồng thuận cao trong cán bộ tại chỗ và bà con. Đội ngũ cán bộ hiện nay của Trung Chải năng nổ hơn, nhanh nhẹn, gần dân, sát dân, tác phong làm việc nền nếp hơn, phát huy khả năng tham mưu trong các công việc của xã. Một minh chứng cụ thể là việc vận động bà con tham gia giải phóng mặt bằng. Cán bộ xã, đi đầu là các đảng viên, bí thư chi bộ đến nhà những người dân có đất, vận động dân ủng hộ, hiến đất. Rồi nhờ các già làng, trưởng bản tiếp tục vận động. Đến nay, khi nghe các dự án của Nhà nước đầu tư theo chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con sẵn sàng hiến đất. Cơ sở hạ tầng cơ bản ở xã, ngoài sự đầu tư của các chương trình còn có sự chung tay của cả bản và những gia đình có đất.

Bên cạnh việc củng cố đội ngũ cán bộ, những năm qua, Trung Chải còn làm tốt công tác phát triển đảng viên. Từ 10 chi bộ Đảng ủy xã chỉ đạo thành lập chi bộ bản Nậm Xẻ. Do nguồn phát triển đảng viên hạn chế, Đảng ủy xã điều đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân là người Mông, gốc ở Nậm Xẻ về kiêm bí thư chi bộ bản. Đến nay, Trung Chải có 11 chi bộ với 46 đảng viên. Đảng ủy xã tiếp tục đẩy mạnh phát triển đảng viên, quan tâm đến đối tượng quần chúng ưu tú là thanh niên trong bản. Thực hiện mười mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Phạm Anh Tuấn cho biết, Nghị quyết của Đảng ủy xã được quán triệt đến các chi bộ để nhân dân biết và thực hiện. Theo đó, các chương trình, kế hoạch thay đổi cây, con giống được đưa đến các hộ để nhân dân đăng ký. Sau khi đi kiểm tra thực tế, UBND xã sẽ hợp đồng với đơn vị để cung cấp vật tư, cây con giống cho bà con. Xã chủ trương đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, mở rộng diện tích lúa hai vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cây ăn quả, cây thảo dược, tập trung vào giống cây na và cây chuối, đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc…

Xã Trung Chải đang dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong nhiệm kỳ này.