Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI

Đổi mới, sáng tạo, nâng tầm vị thế

Thứ Sáu, 31-12-2021, 17:22
Phóng viên tác nghiệp trên tàu Cảnh sát biển 8003 trong một đợt tuần tra, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG

Với phương châm "Đoàn kết-Kỷ cương-Đổi mới-Sáng tạo-Phát triển", Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam, diễn ra trong các ngày từ 29 đến 31/12/2021, trở thành dấu mốc mới trong hành trình phát triển của đội ngũ những người làm báo Việt Nam. Hơn 550 đại biểu, đại diện cho hơn 27 nghìn hội viên trong cả nước, đã bàn thảo và xác lập đường hướng, giải pháp xây dựng, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, giàu tính chiến đấu và nhân văn, nỗ lực đồng hành cùng con đường đi lên của đất nước trong giai đoạn tới.

KHÔNG chỉ phát triển mạnh cả về quy mô, loại hình, công nghệ và số lượng, những năm gần đây, báo chí nước ta đã tích cực, chủ động, kịp thời phản ánh chân thực đời sống chính trị, kinh tế-xã hội của đất nước và quốc tế, thực hiện ngày càng hiệu quả chức năng giám sát, phản biện xã hội, trở thành diễn đàn tin cậy của nhân dân, là kênh thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội.

Hơn 5 năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam đã xác lập đậm nét vai trò dẫn hướng tinh thần làm nghề đạo đức và sáng tạo, chủ động thích ứng nhu cầu đòi hỏi của xã hội, bạn đọc cho tất cả các cơ quan báo chí, truyền động lực làm nghề tới mỗi hội viên, bằng nhiều hình thức, chủ động và tích cực.

Các cấp Hội, các cơ quan báo chí đã chú trọng đổi mới công tác giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, tiên phong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về công tác thông tin, báo chí.

Hội Nhà báo Việt Nam cũng đặc biệt chú trọng việc bảo vệ quyền làm nghề hợp pháp của hội viên, quyền lợi chính đáng của hội viên nhà báo, nêu cao đạo đức nghề nghiệp. Hội đã ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, khích lệ tinh thần cống hiến của người làm báo cách mạng, góp phần khắc phục các vi phạm, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động báo chí.

Đặc biệt, Hội đã thực hiện tốt Đề án báo chí chất lượng cao giai đoạn 2016-2020, tổ chức tốt Giải Báo chí quốc gia và các giải báo chí toàn quốc chuyên ngành; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cho các hội viên.

Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra phương hướng trong thời gian tới là: Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện, tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò, uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Các cấp hội đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, động viên toàn thể hội viên, người làm báo, triển khai thực hiện và tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam; triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025…

Đồng thời, Hội chú trọng nhiệm vụ xây dựng đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng về trình độ nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại, nâng cao uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt trong Cộng đồng ASEAN.

ĐẠI hội cũng kêu gọi các cấp hội, đội ngũ những người làm báo cả nước phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, tăng cường đoàn kết, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp; chủ động, năng động sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, khó khăn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người làm báo.

Tính đến cuối năm 2021, cả nước có hơn 830 cơ quan báo chí thuộc bốn loại hình: báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử.

Hải Minh