Quyết liệt chống cái ác & nhân ái hơn

Thứ Bảy, 27-01-2018, 06:43
Tranh của họa sĩ: TÍN NHƯỢNG.

Năm mới, cái lò đốt tham nhũng, cái ác đang bốc cháy quyết liệt và hy vọng tiếp tục cháy đều thiêu cho hết, cho tận gốc bè lũ tham nhũng, hối lộ đã và đang làm đảo lộn mọi giá trị xã hội trong một thời gian dài vừa qua. Không ít kẻ ôm hàng đống tiền lớn chiếm đoạt được của người dân đang run sợ... Chỉ cần thu hồi được vài phần trăm số tiền mà chúng tham ô, chiếm đoạt thì có được thêm hàng nghìn nhà trẻ, trường học cho các cháu rồi.

Tranh của họa sĩ DUY LIÊN

Tranh của họa sĩ CẬN.

Tranh của họa sĩ LET.

LÝ TRỰC DŨNG