Học online

Thứ Tư, 20-10-2021, 20:21
Tranh của họa sĩ: HUY CHƯƠNG.

Học online là một giải pháp trong bối cảnh trẻ em không thể đến trường để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhưng trong điều kiện cụ thể ở ta vẫn còn nhiều khó khăn. Thống kê cho thấy có hơn 1,5 triệu trẻ em chưa đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến. Chính phủ đã phát động chương trình “Sóng và máy tính cho em” với sự tham gia tích cực của các bộ ngành, các doanh nghiệp, các tầng lớp xã hội để giúp đỡ học sinh khắc phục thiếu thốn về hạ tầng internet và thiết bị học tập. Quá trình dạy và học thực tế đã nảy sinh nhiều câu chuyện, tình tiết vui buồn lẫn lộn và đáng nhớ về thời điểm cả thế giới chống dịch: Các cháu học đối phó. Bố mẹ, ông bà nhớn nhác. Thầy cô có khi quên gương mẫu... so với khi dạy ở trường. Đại dịch Covid-19 gây ra quá nhiều điều chưa từng có tiền lệ...

1_1-1634736297376.jpg
Tranh của họa sĩ: LET. 
1_2-1634736297845.jpg

Tranh của họa sĩ: HUY CHƯƠNG. 

1_3-1634736297501.jpg

Tranh của họa sĩ: LA THANH HIỀN. 

1_4-1634736297532.jpg

Tranh của họa sĩ: DUY LIÊN. 

 

LÝ TRỰC DŨNG