Đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương

Bài viết “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa khái quát những thành tựu quan trọng, vừa đưa ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục phát triển rất cụ thể và sâu sắc. 

Là địa phương phát triển công nghiệp, tỉnh Bình Dương rất tâm huyết với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về tạo bước chuyển căn bản nền kinh tế sang mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực, các địa phương và cả nước. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã gợi mở nhiều vấn đề, là cơ sở để các địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả và phù hợp điều kiện thực tiễn. Đối với Bình Dương, với tiềm năng và thực lực hiện tại, nhất là từ những kết quả đạt được rất quan trọng trong thực hiện Đề án xây dựng Thành phố thông minh thời gian qua, Bình Dương phấn đấu tiến thêm một bước nữa, đó là xây dựng Vùng đổi mới sáng tạo. Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương có mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo rộng hơn, tạo nền tảng để xây dựng một môi trường đầu tư hấp dẫn, từng bước trở thành vùng sản xuất thông minh, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị hàng hóa có chất xám cao và môi trường sống lành mạnh.

Trong thời gian qua, Bình Dương đã thực hiện quyết liệt và đạt được  những thành công nhất định trong đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế. Từ việc phát triển các cụm công nghiệp, tỉnh đổi mới phát triển các khu công nghiệp, rồi tiếp tục phát triển các khu công nghiệp gắn liền với phát triển đô thị. Hiện nay, thực hiện như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tỉnh đã nghiên cứu phát triển các Khu công nghiệp khoa học - công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Bình Dương trong giai đoạn tới. Đây là nét đổi mới, sáng tạo của tỉnh. Theo đó, Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương chuyển hướng phát triển đô thị gắn với quy hoạch giao thông công cộng, tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ với việc xây dựng các giải pháp quản lý và nâng cấp các tuyến đường hiện có để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông; đầu tư xây dựng các tuyến đường vành đai, tuyến đường trục chính của Bình Dương; định hướng phát triển các loại hình giao thông mới như đường thủy, đường sắt, phát triển logistics thông minh; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao, kỹ thuật số - băng thông rộng.

Tỉnh sẽ tập trung đổi mới cơ chế, chính sách thông thoáng, cải cách thủ tục hành chính và các hành vi ứng xử với doanh nghiệp, góp phần tạo động lực, đam mê, hứng khởi cho phong trào khởi nghiệp. Đồng thời, tập trung đầu tư vào chất lượng sống, mảng xanh, phát triển bền vững, năng lượng tái tạo; phát triển các khu vực nông thôn thông qua các chương trình Làng thông minh, nông nghiệp tiên tiến, nghiên cứu phát triển giống cây trồng trên cơ sở nông nghiệp hữu cơ… Tỉnh tập trung đẩy nhanh số hóa các lĩnh vực, ngành công nghiệp; chuyển đổi số nền kinh tế - xã hội và cơ quan quản lý nhà nước.

Để xây dựng Vùng đổi mới sáng tạo, Bình Dương tiếp tục triển khai các giải pháp để tạo đột phá về nguồn nhân lực. Trong nhiệm kỳ vừa qua, chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Thí dụ như kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tỉnh Bình Dương đứng thứ hai cả nước về điểm trung bình, riêng điểm thi ngoại ngữ chỉ đứng sau TP Hồ Chí Minh. Đây là những kết quả đáng mừng trong phát triển nguồn nhân lực của tỉnh. Ngoài việc đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ thì thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao từ TP Hồ Chí Minh đến với Bình Dương cũng là một vấn đề đặt ra đối với tỉnh. Bình Dương sẽ tính toán để có được chính sách phù hợp và hiệu quả thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Có như vậy thì nguồn nhân lực mới kịp thời đáp ứng được yêu cầu của việc xây dựng Vùng đổi mới sáng tạo, góp phần tạo nền tảng vững chắc nhằm đẩy nhanh tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng mà tỉnh đang quyết liệt triển khai. 

MAI HÙNG DŨNG

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương