Đổi mới để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn

Ngày 31/5/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”. Trong đó, thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Các cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh Quang Thái)
Các cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh Quang Thái)

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, trong từng thời kỳ, giai đoạn khác nhau, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã chủ động tiến hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều giải pháp căn cơ, mang tính đột phá, đổi mới phù hợp thực tiễn. Tuy nhiên, công tác này cũng bộc lộ một số hạn chế, trong đó, nội dung cập nhật công nghệ thông tin, kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ đương chức và quy hoạch còn rập khuôn, thiếu sáng tạo, chưa có đổi mới mang tính đột phá; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và ngoại ngữ chưa được quan tâm đúng mức. Do đó, việc đổi mới hơn nữa nhiệm vụ này là hết sức cần thiết.

Ngày 29/10/2021, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Kế hoạch số 46-KH/TU về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố giai đoạn 2022-2025. Thành phố định lượng rõ đến năm 2025, 40% số cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được đào tạo, bồi dưỡng đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; tất cả cán bộ được quy hoạch vào các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý được đào tạo cao cấp lý luận chính trị. Toàn bộ cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn quy định trước khi bổ nhiệm ngạch, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; tất cả cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên...

Cụ thể hóa các mục tiêu này, mới đây Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong khai giảng lớp bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho 579 bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025. Các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu 18 chuyên đề với nội dung thiết thực về thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của các bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn. Đó là những vấn đề về lý luận chính trị, tổng quan công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội của thành phố; kiến thức, kỹ năng cơ bản về tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở, nhiệm vụ, quyền hạn, những kỹ năng lãnh đạo, quản lý và xử lý tình huống trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn.

Khóa bồi dưỡng còn có các nội dung thảo luận chuyên đề giúp các học viên được trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng, học tập để từ đó trau dồi, hoàn thiện bản thân và tự tin vận dụng trong hoạt động thực tiễn, phục vụ trực tiếp cho công tác. Bí thư Đảng ủy phường Định Công (quận Hoàng Mai) Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, khóa học rất bổ ích với nhiều kiến thức quan trọng, qua đó có thể vận dụng sáng tạo những kỹ năng kiến thức được đào tạo vào thực tiễn công tác được giao.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, những năm trước đây, các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ cơ sở thường được tổ chức tại quận, huyện, thị xã. Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng bằng hình thức học tập trung với mục tiêu giúp các đồng chí bí thư đảng ủy các địa phương có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và xây dựng mối quan hệ công tác bền chặt, phối hợp hiệu quả hơn.

Không chỉ cán bộ ở cơ sở, đội ngũ cán bộ chủ chốt thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý cũng được “đến lớp” với những nội dung, chuyên đề rất sát sườn cho công tác quản lý. Như hai khóa học được tổ chức trong tháng 3/2021 về xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược phát triển Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao với học viên là giám đốc các sở, cơ quan tương đương sở, chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã và cán bộ quy hoạch các chức danh nêu trên.

Trưởng phòng Công chức, viên chức (Sở Nội vụ Hà Nội) Nguyễn Thị Bích Hoa cho biết, tham gia khóa học, các học viên được tiếp cận với nhiều chuyên đề hữu ích, như: Xây dựng tư duy và tầm nhìn chiến lược cho đội ngũ lãnh đạo nước ta hiện nay; phát triển kinh tế trong hoạch định chính sách quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; vấn đề môi trường bền vững trong hoạch định chính sách phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; nhận diện các vấn đề thực tiễn của thành phố Hà Nội về phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại. Không chỉ tiếp nhận kiến thức, các học viên còn được tổ chức thảo luận nhóm, thực hành mô phỏng trên máy tính.

Là học viên đã hoàn thành khóa học, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Đặng Thị Huyền chia sẻ: “Tôi thấy phương pháp học hiện đại, dù thời gian ngắn song lượng kiến thức tiếp nhận rất bổ ích. Kết thúc khóa học, đại diện các nhóm học viên báo cáo kết quả thảo luận nhóm về mô hình mô phỏng phát triển đô thị xanh, thông minh. Qua đó, chúng tôi có thêm nhiều kiến thức quý báu về tư duy, tầm nhìn trong phát triển đô thị xanh, thông minh, hiện đại, góp phần hỗ trợ công tác quản lý, điều hành ở địa phương”.