Doanh thu du lịch TP Hồ Chí Minh dịp tết đạt 3.100 tỷ đồng

Doanh thu du lịch TP Hồ Chí Minh dịp tết đạt 3.100 tỷ đồng