Đoàn viên, thanh niên chung sức cùng Thủ đô chống dịch

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng, 770 đoàn viên đã đăng ký làm tình nguyện viên y tế thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở vật chất cho các trạm y tế lưu động, cơ sở thu dung, trực tại các khu cách ly tập trung; gần 2.700 tình nguyện viên nòng cốt đăng ký tham gia hỗ trợ nhập liệu, hướng dẫn F0 điều trị tại nhà.

Đoàn viên, thanh niên chung sức cùng Thủ đô chống dịch

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố cũng phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội triển khai "Mạng lưới thầy thuốc đồng hành" và "Hệ thống ATM oxy" hỗ trợ công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân.

Đoàn viên, thanh niên chung sức cùng Thủ đô chống dịch -0
Đoàn viên, thanh niên chung sức cùng Thủ đô chống dịch -1