Đoàn Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư báo công, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ

NDO -

NDĐT - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức vào ngày 14 và 15-10, Đoàn đại biểu Khối Doanh nghiệp T.Ư đã tổ chức Lễ báo công, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Khu Di tích Phủ Chủ tịch.

Đoàn Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư báo công, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ

Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư thăm Di tích H67 và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và nguyện hứa tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, khẳng định, năm năm qua, Đảng bộ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Khối Doanh nghiệp T.Ư đã đạt tổng doanh thu hơn 6,4 triệu tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế hơn 608 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 1 triệu tỷ đồng.

Đoàn Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư báo công, dâng hương tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ ảnh 1

Nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước được chỉ đạo quyết liệt, năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại từng bước gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh; góp phần bảo đảm an sinh xã hội; ổn định việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên, người lao động được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tăng cường sự thống nhất trong Đảng bộ.

Trước đó, Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn; nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng Ban Quản lý Lăng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu về nhiệm vụ giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, và phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình Lăng trong giai đoạn mới.