Dinh dưỡng cân đối để nâng cao thể lực và trí tuệ của người dân

Cho đến nay, thành phố Hà Nội đã đạt và vượt mức tất cả chỉ tiêu theo Chiến lược dinh dưỡng quốc gia giai đoạn 2011-2020. Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục khắc phục.
0:00 / 0:00
0:00

Trước hết là tình trạng người bị thừa cân, béo phì gia tăng. Ðáng chú ý là tỷ lệ trẻ em bị thừa cân, béo phì tăng từ 18,6% năm 2017 lên 22,7% năm 2021 ở cả khu vực nội thành và ngoại thành, trong đó tỷ lệ này ở trẻ em khu vực nội thành là 28,8%, trẻ em ở ngoại thành là 19,9%. Nếu tính theo độ tuổi thì tỷ lệ học sinh tiểu học bị thừa cân, béo phì cao và tăng nhanh từ 30% năm 2017 lên 37,8% năm 2021. Ở lứa tuổi người trưởng thành, tỷ lệ người thừa cân, béo phì cũng tăng từ 14,1% năm 2016 lên 19,2% năm 2021. Nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do thói quen ít vận động và chuộng đồ ăn sẵn của mọi người. Các em nhỏ trải qua hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, chủ yếu học online, cho nên giảm vận động thể chất, học sinh ở thành phố có xu hướng gia tăng tiêu thụ nước ngọt và thực phẩm chế biến công nghiệp.

Một vấn đề nữa là tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng thể thấp còi của thành phố còn khá cao (11,8%). Một trong những nguyên nhân của tình trạng này là kiến thức và thực hành dinh dưỡng hợp lý theo vòng đời của người dân còn hạn chế. Phần lớn phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thiếu kiến thức và thực hành về chăm sóc dinh dưỡng trẻ trong 1.000 ngày vàng (thời điểm từ lúc có thai và kéo dài cho đến khi trẻ được 2 tuổi), tỷ lệ trẻ được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong sáu tháng đầu đời chỉ có 43,9%.

Ngày 14/10/2022, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND về thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030. Kế hoạch xác định rõ năm mục tiêu để thực hiện hiệu quả nội dung trên. Trong đó đáng chú ý là thành phố phấn đấu, tỷ lệ trẻ từ 6 đến 23 tháng có chế độ ăn đúng, đủ đạt 78% vào năm 2025 và đạt 80% vào năm 2030. Tỷ lệ người trưởng thành tiêu thụ đủ số lượng rau, quả hằng ngày đạt 65% vào năm 2025 và đạt 70% vào năm 2030. Từ năm 2025 không còn hộ gia đình thiếu thực phẩm ở mức độ nặng và vừa. Về tỷ lệ các trường học có tổ chức bữa ăn học đường, thành phố đặt mục tiêu xây dựng thực đơn đáp ứng nhu cầu theo khuyến nghị của Bộ Y tế về bảo đảm dinh dưỡng hợp lý theo lứa tuổi và đa dạng thực phẩm đạt 70% vào năm 2025 và đạt 90% vào năm 2030. Thành phố cũng phấn đấu, tỷ lệ xã có triển khai tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, bà mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi trong gói dịch vụ y tế cơ bản phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng và nâng cao sức khỏe do trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện đạt 80% vào năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030. Triển khai tốt kế hoạch sẽ góp phần khắc phục những hạn chế nêu trên, thực hiện dinh dưỡng hợp lý với từng nhóm đối tượng, khu vực nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ của người dân thành phố Hà Nội. Từ đó, có nguồn nhân lực chất lượng cao để xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn tới.