Kết quả thư bạn đọc

Trả lời thắc mắc liên quan việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại huyện Lương Sơn

Thứ Hai, 12-07-2021, 14:48
Một góc dự án Ivory Villas & Resort Hoà Bình.

Báo Nhân Dân vừa nhận được công văn số 1130/UBND-TH ngày 6/7/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình, nội dung chính như sau:

Vừa qua, một số cơ quan báo chí đã đăng thông tin phản ánh về việc UBND tỉnh Hòa Bình chuyển đổi từ đất sản xuất kinh doanh và cho thuê đất trả tiền hằng năm sang đất ở chưa qua đấu giá tại dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn (Ivory Villas & Resort) huyện Lương Sơn. Đồng thời, UBND tỉnh điều chỉnh từ Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn thành Dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn chưa đúng quy định... Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, rà soát và trả lời như sau:

Việc tỉnh Hòa Bình không tổ chức đấu thầu dự án và không đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn là đúng quy định, do dự án này không thuộc danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện như quy định tại khoản 1, Điều 29, Luật Đầu tư năm 2005. Theo đó, UBND tỉnh Hòa Bình đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty cổ phần Archi Reenco Hòa Bình thực hiện Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn là đúng với quy định tại khoản 2, Điều 45, Luật Đầu tư 2005. Mặt khác, dự án này không thuộc diện phải lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất bởi các lý do sau: Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2005, huyện Lương Sơn thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, nên dự án thực hiện trên địa bàn huyện được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 của luật này.

Khoản 2, Điều 61, Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai quy định không đấu giá quyền sử dụng đất. Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn không thuộc diện phải lựa chọn chủ đâu tư thông qua hình thức đâu giá quyền sử dụng đất. Do Dự án chỉ có một nhà đầu tư là Công ty cổ phần Archi Reenco Hòa Bình đăng ký nên UBND tỉnh Hòa Bình không áp dụng hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất là đúng quy định theo Điều 54, luật Đầu tư năm 2005.

UBND tỉnh Hòa Bình quyết định điều chỉnh chuyển mục đích sử dụng 90.350,8 m2 đất thương mại, dịch vụ tại xóm Kẽm, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn đê thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn giai đoạn 1, sử dụng cho các mục đích: Đất ở tại nông thôn 34.600 m2, sử dụng lâu dài; đất giao thông 22.622,6 m2, sử dụng lâu dài; đất cây xanh, cảnh quan (đất công cộng) 33.128,2 m2 bảo đảm đúng quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 đã được phê duyệt và giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp theo quy định Luật Đất đai năm 2013. Việc điều chỉnh dự án đầu tư được áp dụng tại Điều 51, luật Đầu tư năm 2005.

Về thắc mắc liên quan đến việc Chủ đầu tư đang tổ chức rao bán sản phẩm khi chưa đủ điều kiện. Tính đến ngày 25/5/ 2021, dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn đã được Sở Xây dựng Hòa Bình thông báo đủ điều kiện kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản la 154 căn biệt thự.

Trước đó, Sở Xây dựng Hòa Bình có Công văn số 2275/SXD-QLN&TTBDS ngày 9/8/2019, trong đó nêu rõ: đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với 84 lô đất biệt thự thuộc giai đoạn I của dự án và Công văn số 3464/SXD-QLN&TTBĐS ngày 30/10/2020 thông báo nhà ở hình thành trong tương lai của dự án đủ điều kiện dưới hình thức bán toàn bộ 100 căn biệt thự thuộc giai đoạn II của dự án Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn.

Trước đó, ngày 18/7/2018, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã có Kết luận số 95 liên quan đến dự án trên: Theo Kết luận của Thanh tra, việc chuyển đổi từ Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Lâm Sơn đổi thành Khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp theo các văn bản, quyết định, chứng nhận thay đổi đầu tư điều chỉnh dự án của UBND tỉnh Hòa Bình là phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, phù hợp quy hoạch sử dụng đất 2011-2020, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt.