Hồi âm

Thứ Hai, 04-05-2020, 02:39

Báo Nhân Dân số ra ngày 29-3-2020, trên chuyên mục “Thông tin nhanh qua đường dây nóng” phản ánh “Hoạt động của Công ty TNHH chế biến gỗ Đông Thâm ở khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An (Bình Dương) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân”, và số ra ngày 30-3-2020, phản ánh “Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Thuận An (Bình Dương), một số người dân đốt cỏ, rác, gây ô nhiễm môi trường”. Về việc này, Báo Nhân Dân nhận được Công văn trả lời số 1119 của UBND thành phố Thuận An (Bình Dương) trả lời như sau:

1- Về việc Công ty TNHH chế biến gỗ Đông Thâm gây ô nhiễm môi trường, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ sở này. Qua rà soát nhận thấy, Công ty chế biến gỗ Đông Thâm thuộc thẩm quyền kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường quy định tại điểm g khoản 1 Điều 143 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014. Vì vậy, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 215/TNMT ngày 3-4-2020 về việc kiến nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sắp xếp thời gian chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND phường Bình Chuẩn tiến hành kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật.

2- Về việc người dân đốt cỏ rác, gây ô nhiễm môi trường, căn cứ khoản 3, Điều 143 của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì việc kiểm tra chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. Do đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Thuận An đã ban hành Công văn số 214/TNMT ngày 3-4-2020 về việc đề nghị UBND các xã, phường tăng cường công tác vận động, tuyên truyền người dân trên địa bàn phải đổ, thải rác thải đúng nơi quy định, tuyệt đối không được đốt cỏ, rác gây ô nhiễm môi trường.