Điện mừng

Nhân dịp Đại hội IX Đảng Cộng sản Séc - Mô-ra-va (KSCM) bầu lại đồng chí Vôi-tếch Phi-líp làm Chủ tịch Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có điện mừng.

* Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 Quốc khánh Vương quốc Ha-si-mít Gioóc-đa-ni, ngày 24-5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng tới Quốc vương Gióoc-đa-ni Áp-đu-la II Bin An Hút-xê-in.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng đến Ngài Na-xe Giu-đê, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Vương quốc Ha-si-mít Gióoc-đa-ni.

* Nhân dịp kỷ niệm 206 năm Cách mạng tháng Năm của nước Cộng hòa Ác-hen-ti-na (25-5-1810- 25-5-2016), ngày 24-5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi điện mừng tới Tổng thống Cộng hòa Ác-hen-ti-na Mau-ri-xi-ô Ma-cơ-ri.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo Ác-hen- ti-na Xu-xa-na Man-cô-ra.