Điện mừng

Nhân dịp Ngài Cri-xti-an Ken được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Áo, ngày 17-5-2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng.