Điện mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10-10-1945 - 10-10-2015), ngày 7-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi Điện mừng đến đồng chí Kim Châng Un, Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban quốc phòng Triều Tiên.

Bức điện có đoạn viết:

“Trong 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động Triều Tiên do Chủ tịch Kim Nhật Thành sáng lập, Tổng Bí thư Kim Châng In và Bí thư thứ nhất Kim Châng Un kế tục, đất nước và nhân dân Triều Tiên đã đạt được nhiều thành quả to lớn.

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam chân thành chúc Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước Triều Tiên xã hội chủ nghĩa hòa bình, thịnh vượng.

Chúc quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành cùng nhiều thế hệ lãnh đạo khác đã dày công vun đắp, không ngừng được củng cố và ngày càng phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới...”.