Chính phủ hành động

Thứ Bảy, 24-04-2021, 10:39

Chính phủ đang thể hiện không khí khẩn trương trên tinh thần hành động, ngay sau khi được kiện toàn. Thực tế, khí thế ấy đã được duy trì trong hoạt động của cả hệ thống chính trị, khi vừa thực hiện kiện toàn, chuyển giao các vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo Ðảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ; vừa đồng thời đang chuẩn bị sát sao cho đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào tháng 5 tới; vừa nhanh chóng nắm bắt tình hình, bảo đảm các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội diễn ra bình ổn trong thời gian cuối quý I, đầu quý II-2021.

Ngày 16-4 vừa qua, Nghị quyết số 45/NQ-CP - Nghị quyết Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện toàn đã quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng. Từ cái nhìn tổng quát, Nghị quyết đưa ra các quan điểm, định hướng trong chỉ đạo, điều hành. Cụ thể hơn, là nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo ngay từ lúc này. Trong đó, có trọng tâm về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng; về phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; về phòng, chống dịch Covid-19 và tiêm phòng vắc-xin Covid-19; về tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia…

Bám sát Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc; tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo môi trường đổi mới, sáng tạo và khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…, với những định hướng, quan điểm trên, cùng nhiều điểm "tự nhắc nhở" khác, Chính phủ tiếp tục lấy hiệu quả trong thực tiễn sản xuất, kinh doanh, duy trì đời sống, phòng, chống dịch bệnh… của người dân làm thước đo hiệu quả kiến tạo, điều hành của mình.

Ðáng chú ý nữa ở quan điểm rất "cập nhật" trong hoàn cảnh có nhiều tác động lớn, bất thường lên toàn xã hội như thời gian qua và chắc chắn sẽ còn xảy đến, Chính phủ cũng đưa ra "kim chỉ nam công tác", như một nguyên tắc để "dĩ bất biến ứng vạn biến". Ðó là: "Ðối với những vấn đề đột xuất, bất ngờ phải nắm chắc tình hình, bám sát thực tiễn và căn cứ chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có giải pháp phù hợp và xử lý công việc đạt hiệu quả cao nhất". Cụ thể hơn nữa, Chính phủ cũng "tự dặn mình": "Những vấn đề đã "chín", đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội".

Những ngày này, Chính phủ nhanh chóng bắt tay vào vận hành bộ máy quản lý nhà nước ở các bộ, ngành; phối hợp các địa phương triển khai Nghị quyết Ðại hội XIII, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi bật đang được xã hội, dư luận quan tâm. Ðồng thời với sự nhập cuộc của Chính phủ mới - trên nền kiến tạo quan trọng của Chính phủ nhiệm kỳ vừa qua, là những tin vui đầy khích lệ đến từ sự ghi nhận, đánh giá cao của nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế đối với những thành quả quan trọng của Việt Nam trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh song hành với tăng trưởng kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động chung ở khu vực và trên trường quốc tế.

QUANG HƯNG