Bắt nhịp mùa xuân

Thứ Năm, 10-02-2022, 17:26
Đoàn viên thanh niên thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) tham gia Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Nhâm Dần 2022. Ảnh: HOÀN NINH

Tháng giêng xưa thường được coi là "tháng ăn chơi" nên thời gian có vẻ rộng dài. Nhưng bước sang năm Nhâm Dần 2022, sau giai đoạn vừa phát triển kinh tế, vừa ứng phó dịch bệnh,… trong bối cảnh cả nước đang đi vào trạng thái bình thường mới, mùa xuân dường như đến sớm hơn, nhịp độ kinh tế-xã hội hối hả hơn.

Tháng 1/2021, Đại hội Đảng lần thứ XIII thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu lại làm Tổng Bí thư. Tháng 5/2021, Việt Nam tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, với việc bầu, phê chuẩn các vị trí chủ chốt, bộ máy nhà nước chính thức được kiện toàn…

Năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025,… cũng là năm kinh tế-xã hội Việt Nam chịu tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương, sự đồng tình, ủng hộ, tham gia của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp,… chúng ta từng bước vượt khó khăn, giành thành tựu đáng ghi nhận.

Tiêm vaccine diện rộng là một trong những điều kiện tiên quyết để ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP thực thi chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh - một sự chuyển hướng kịp thời, tạo tiền đề mở cửa trở lại nền kinh tế. Nhờ đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 668,5 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay; nông nghiệp khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,37%; thương mại, dịch vụ phục hồi; quốc phòng, an ninh được củng cố; trật tự, an toàn xã hội, độc lập chủ quyền được giữ vững; vị thế đất nước được nâng cao…

Năm 2022 là năm nền tảng để thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Bởi thế, bên cạnh kết quả đạt được, nếu không kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, khả năng thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội sẽ bị ảnh hưởng, kinh tế chậm phục hồi, tăng trưởng suy giảm… Điều này đòi hỏi các cấp, ngành nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, chương trình đề ra.

Triển khai Kết luận số 24-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội, ngay ngày cuối năm Tân Sửu, trước thềm năm mới Nhâm Dần, Chính phủ ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tập trung Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, đặt mục tiêu nhanh chóng phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực.

Nghị quyết 11/NQ-CP xác định năm nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh… Chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh tinh thần không để "tháng giêng là tháng ăn chơi", phải có những việc làm tốt, làm ngay, làm hiệu quả…

Chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, hành động rốt ráo, quyết liệt trong toàn hệ thống mang lại khởi sắc cho tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2022. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiềm chế; thị trường tiền tệ, tín dụng, ngoại hối cơ bản ổn định, thanh khoản tốt; số doanh nghiệp đăng ký mới và quay trở lại thị trường tăng; tổng vốn đầu tư đăng ký có yếu tố nước ngoài tăng; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2022 tăng 6,3% so cùng kỳ năm 2021…

Mùa xuân đang ngập tràn mọi miền Tổ quốc. Những thành tựu trong năm 2021, nỗ lực của từng ngành nghề, địa phương, tập thể, cá nhân… sẽ tạo động lực mới để đất nước ta bước vào một năm hành động, nhanh chóng bắt nhịp tiến trình phục hồi và phát triển, không chỉ của năm 2022 mà của cả giai đoạn 2021-2025.

Hoàng Vũ