Điện chia buồn

Được tin Ngài Guên-xơ A-rơ-pát, nguyên Tổng thống Hung-ga-ri nhiệm kỳ 1990 - 2000 đã từ trần ngày 6-10-2015, ngày 8-10, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi điện chia buồn tới Tổng thống A-đe I-a-nô-sơ và nhân dân Hung-ga-ri cùng gia quyến nguyên Tổng thống Guên-xơ A-rơ-pát.