Hà Nội xin ý kiến nhân dân về công trình liên quan di tích Đàn Xã Tắc

Thứ Năm, 25-04-2013, 10:47

NDĐT- UBND thành phố Hà Nội vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo về việc triển khai dự án cầu vượt tại nút giao thông Ô Chợ Dừa.

 

Theo thông báo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khẳng định, việc triển khai xây dựng nút giao thông khác mức, trực thông theo hướng vành đai I tại nút giao thông Ô Chợ Dừa theo Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô đến năm 2020 và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết về giao thông và cải tạo chỉnh trang đô thị hiện nay.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư dự án và đơn vị tư vấn đã đưa ra nhiều phương án thiết kế khác nhau để xem xét và lựa chọn phương án tối ưu.

Phương án được lựa chọn, nhìn chung đã cơ bản bảo đảm được yêu cầu, đúng với quy hoạch được duyệt, bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng và giao thông, không xâm hại đến khu vực bảo tồn di tích và hài hòa không gian, cảnh quan kiến trúc của khu vực dấu tích Đàn Xã Tắc và các công trình kiến trúc trong khu vực.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo chủ đầu tư dự án phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục tu chỉnh, hoàn thiện và lựa chọn phương án tối ưu; tổ chức hội thảo lấy ý kiến tham gia của các hiệp hội, các nhà khoa học, các nhà sử học, văn hóa và cộng đồng nhân dân; xin ý kiến thỏa thuận của các Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Giao thông vận tải và Xây dựng, để sớm trình thành phố phê duyệt dự án trong tháng 5. Đồng thời, công bố công khai quy hoạch dự án trước khi triển khai xây dựng theo quy định.

 

VIỆT ANH